Säkra jobb med hög kvalitet

När du väljer leverantör av arbete som ska ske på höga höjder, finns det en del saker att tänka på. Det är viktigt att du väljer en leverantör som levererar god kvalitet och som utför arbetet på ett säkert sätt. Denna typ av arbeten kan röra tjänster, så som fönsterputsning, förbättring av tak genom rengöring och impregnering, rensning av häng- och stuprännor, takskottning, fasadrenoveringar och mer.

Du kan hyra personal för enstaka uppdrag, men ofta kan du också välja att abonnera på exempelvis fönsterputsning. Ta då kontakt med företaget Höga Höjder som löser jobbet åt er.

Tjänsterna ska vara designade att höja värdet på din fastighet, samt göra tillvaron enklare genom att exempelvis minska risken för vattenskador och isbildning vid takfot. Tänk på att anlita välutbildad och certifierad personal med yrkesstolthet och känsla för kvalitet.

Ansvar för säkerhet

Att leverantören följer vissa standarder är viktigt för säkerhet och effektivitet för personal, dig som uppdragsgivare samt förbipasserande medborgare. Det är Arbetsmiljöverket som reglerar hur arbete på hög höjd är reglerat. Det finns även krav på dig som fastighetsägare att hålla säkerhetsanordningar underhållna.

Du bör tillsammans med leverantören gå igenom uppdraget, så att du vet att säkerheten du ansvarar för lever upp till kraven. Arbetet ska genomföras på högkvalitativt sätt, med säkerheten i fokus. Ett väl genomfört arbete sparar både tid och pengar för dig.