Pellets som uppvärmningskälla

Att välja rätt uppvärmningskälla är inte det lättaste. Först och främst finns det många olika alternativ att välja bland och dessutom spelar både ekonomin och miljön in i valet. Något som varit populärt en tid nu och fortfarande är omtyckt är pellets. Pellets är små stavar tillverkade av sågspån, ett bra uppvärmningsalternativ som är skonsamt mot miljön. Om man jämför pellets med exempelvis ved finns det flera fördelar. Bland annat är pellets hela tre gånger så effektivt som ved och dessutom tar det mindre plats att lagra pellets.

Att installera en pelletspanna kostar en del, men eftersom uppvärmningen blir avsevärt billigare är det en bra investering. Om du exempelvis redan har en oljepanna kan du med fördel installera en pelletsbrännare i den. För att du ska kunna värma upp hemmet med pellets behöver du ha vattenelement. För att summera fördelarna och nackdelarna med pellets kan man säga att pellets har en neutral inverkan på miljön. Oftast hämtar man pellets från produktion i Sverige. Trots att det är dyrt att installera en pelletspanna så sparar du pengar på det i längden. Något du bör tänka på är att pellets tar en del plats, det är därför bra att ha ett förråd endast för pellets.

Den stora fördelen med pellets är den minimala inverkan på miljön. Jämfört med fossila bränslen som ökar farliga koldioxidutsläpp, har pellets en klar fördel genom sin neutralitet. Detta beror på att pellets redan ingår i den naturliga cykeln för den sortens utsläpp. Eftersom pellets tillverkas av biprodukter inom sågverksindustrin, behöver man inte odla skog för just pellets. Askan kan man återföra till naturen. Oavsett vilket organiskt material man eldar kommer koldioxid att släppas ut. Men med pellets släpps endast samma koldioxid ut som själva trädet sög upp då det växte. Detta gör att pellets ingår i den naturliga cykeln.